OFERTA

| konsultacje on-line via Skype

pomoc psychologiczna

pomoc seksuologiczna

dla dorosłych

dla młodzieży w wieku 15+

dla rodziców

***

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda obojga Rodziców bądź Opiekunów.

 
Image by Ellen Melin

KONSULTACJE
ON-LINE

Oferujemy pomoc w formie konsultacji (video+audio) za pośrednictwem Skype, by ani odległość, ani brak poczucia bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 nie stały na drodze do poprawy jakości Twojego życia.

 

OFERTA KONSULTACJI ON-LINE

ON-LINE
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

100 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA

100 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA PSYCHOSEKSUOLOGICZNA DLA RODZICÓW
(W SPRAWIE DZIECKA)

100 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA DLA MŁODZIEŻY 15+

100 zł / 50 min.