OFERTA

| konsultacje on-line

Skype | WhatsApp | Google Meet | rozmowa telefoniczna 

pomoc psychologiczna

pomoc seksuologiczna

dla dorosłych

dla młodzieży w wieku 15+

dla rodziców

***

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda Rodziców bądź Opiekunów.

 
Image by Ellen Melin

KONSULTACJE
ON-LINE

Oferujemy pomoc w formie konsultacji (video+audio) za pośrednictwem Skype, WhatsApp lub Google Meet, by ani odległość, ani brak poczucia bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 nie stały na drodze do poprawy jakości Twojego życia.

* Istnieje także możliwość umówienia rozmowy telefonicznej.

 

OFERTA KONSULTACJI ON-LINE

ON-LINE
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

150 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA

150 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA PSYCHOSEKSUOLOGICZNA DLA RODZICÓW
(W SPRAWIE DZIECKA)

150 zł / 50 min.

ON-LINE
KONSULTACJA DLA MŁODZIEŻY 15+

150 zł / 50 min.

ROZMOWA TELEFONICZNA

150 zł / 50 min.