top of page

ZESPÓŁ

| mgr Aleksandra Stachura

mgr Aleksandra Stachura: Osadzanie HTML
olas.jpg

MGR ALEKSANDRA STACHURA

psycholog, edukatorka seksualna

Zajmuję się poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym, a także prowadzę konsultacje z zakresu psychoedukacji i edukacji seksualnej. Pracuję z osobami indywidualnymi oraz parami.

Poza pracą gabinetową realizuję również warsztaty i szkolenia o tematyce psychoseksuologicznej.

mgr Aleksandra Stachura: Członkowie zespołu

MOJE KWALIFIKACJE

Edukacja i doświadczenie

MAGISTER PSYCHOLOGII

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie uzyskałam tytuł magistra psychologii w specjalności Psychoterapia i Terapia Seksualna oraz Psychologia Kliniczna. Podczas studiów odbyłam praktyki oraz staż w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, a także staż kliniczny w charakterze Psychologa Praktyka w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.

EDUKATORKA SEKSUALNA

Ukończyłam szkolenia „Seksualna Terapia Par” oraz „Pozytywna Edukacja Seksualna Młodzieży” organizowane przez Instytut Pozytywnej Seksualności. Przez trzy lata realizowałam zajęcia z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży jako Edukatorka Seksualna z ramienia Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Realizowałam zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków oraz ryzykownych zachowań seksualnych. Odbyłam roczny staż w Społecznym Komitecie ds. AIDS, jak
również specjalistyczne szkolenie w Krajowym Centrum ds. AIDS, które uprawniają mnie do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących problematyki HIV/AIDS.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Poza Gabinetem obecnie pracuję głównie z osobami dorosłymi, a obszary moich działań to konflikty i komunikacja w
związku, poczucie własnej wartości, obciążenia psychiczne w pracy, higiena psychiczna oraz stres i jego konsekwencje w zakresie samopoczucia.

mgr Aleksandra Stachura: Poświadczenie kwalifikacji
bottom of page