top of page

ZESPÓŁ

| mgr Marta Zielińska

mgr Marta Zielińska: Osadzanie HTML
mgr Marta Zielińska psycholog Warszawa

MGR MARTA ZIELIŃSKA

psycholog o specjalności seksuologicznej, edukatorka seksualna z przygotowaniem pedagogicznym

Prowadzę konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także psychoedukację i edukację seksualną. Pracuję głównie z osobami indywidualnymi - zarówno dorosłymi, jak i młodzieżą w wieku 15+.

Konsultuję również rodziców, których niepokoją zachowania seksualne ich młodszych bądź nastoletnich dzieci oraz chcących świadomie i aktywnie wspierać ich zdrowy rozwój psychoseksualny.

Oprócz pracy gabinetowej prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresy edukacji seksualnej i psychoseksuologii.​

mgr Marta Zielińska: Członkowie zespołu

MOJE KWALIFIKACJE

Edukacja i doświadczenie

MAGISTER PSYCHOLOGII

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie, gdzie realizowałam specjalność Psychoterapia i Terapia Seksualna. Praktyki studenckie odbyłam  w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP pod opieką prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza.

SEKSUOLOGIA KLINICZNA

Z wynikiem bardzo dobrym ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe Seksuologia Kliniczna na Akademii-Ekonomiczno Humanistycznej, pogłębiając wiedzę zdobytą na studiach magisterskich.

EDUKATORKA SEKSUALNA

Przez ponad 6 lat byłam wolontariuszką w Grupie Ponton. Prowadziłam zajęcia i warsztaty dla młodzieży i koordynowałam internetowe forum zaufania, gdzie udzielałam porad z zakresu relacji i zdrowia psychoseksualnego.

NAUCZYCIELKA WDŻ

Jestem nauczycielką przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Prowadzę zajęcia w klasach 4-8, w tym w oddziałach integracyjnych. Pracuję metodami warsztatowymi i aktywizującymi. Przygotowanie pedagogiczne zdobyłam w ramach trzysemestralnych studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam również uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa szkolnego. Praca nauczycielska to dla mnie cenne doświadczenie, dzięki któremu lepiej rozumiem aktualne potrzeby i trudności współczesnej młodzieży oraz poznaję obszary, w których mogę wesprzeć rodziców.

mgr Marta Zielińska: Poświadczenie kwalifikacji
bottom of page