top of page

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Poradnictwo to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych.

Na czym polega?

Uwolnienie się od napięcia. 

Rozpoznanie i nazwanie problemu

Znalezienie czynników podtrzymujących problem.

Poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z problemem.

Konsultacja obejmuje od jednego do kilku spotkań. Jej celem jest postawienie wstępnej diagnozy, przekazanie Klientowi / Klientce informacji zwrotnej oraz rekomendacji do dalszego postępowania np. podjęcia psychoterapii czy wykonania badań lekarskich.

Oferta: Tekst

OFERTA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

180 zł / 50 min.

KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA

180 zł / 50 min.

KONSULTACJA PARY / MAŁŻEŃSKA

220 zł / 70 min.

KONSULTACJA ON-LINE

180 zł / 50 min.

KONSULTACJA PSYCHOSEKSUOLOGICZNA DLA RODZICÓW (W SPRAWIE DZIECKA)

180 zł / 50 min.

KONSULTACJA DLA MŁODZIEŻY 15+
(WYMAGANA ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW)

180 zł / 50 min.

Oferta: Cennik

***

Uprzejmie przypominamy, że psycholog o specjalności seksuologicznej nie jest lekarzem - nie posiada uprawnień do wypisywania recept ani zwolnień lekarskich.


Nie przeprowadza również badania fizykalnego.

Konsultacja polega wyłącznie na rozmowie.

Oferta: O mnie
bottom of page