OFERTA

| konsultacje i poradnictwo psychologiczne

indywidualnie

w parze

dla dorosłych

dla młodzieży 15+

***

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda Rodziców bądź Opiekunów.

 
Image by Dee @ Copper and Wild

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W czym pomagamy?

Obniżony nastrój / samopoczucie
Kryzysy życiowe
Kryzysy w relacjach międzyludzkich
Kryzys emocjonalny 
Problemy z samooceną 
Stres w życiu, w pracy, na studiach
Komunikacja w relacji
Trudności w relacji
Poczucie lęku
Wsparcie rozwoju na różnych etapach życiowych

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

KONSULTACJA / PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

150 zł / 50 min.

KONSULTACJA / PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE DLA PAR

200 zł / 70 min.

ON-LINE
KONSULTACJA / PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE

120 zł / 50 min.

KONSULTACJA / PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 15+

150 zł / 50 min.