top of page

OFERTA KONSULTACJI ONLINE

za pośrednictwem komunikatorów: Skype, WhatsApp i Google Meet.

Istnieje również możliwość umówienia rozmowy telefonicznej.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

180 zł / 50 min.

dla osób dorosłych doświadczających trudności w związkach i relacjach, zmagających się ze stresem i trudnymi emocjami, potrzebujących wsparcia rozwoju na różnych etapach życiowych.

KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA

180 zł / 50 min.

dla osób dorosłych chcących bliżej przyjrzeć się różnym aspektom swojej seksualności, doświadczających trudności na tym polu, chcących poprawić jakość swoich intymnych relacji i indywidualnych doświadczeń.

KONSULTACJA PSYCHOSEKSUOLOGICZNA DLA RODZICÓW (W SPRAWIE DZIECKA)

180 zł / 50 min.

dla rodziców, których zastanawiają lub niepokoją zachowania ich dzieci w każdym wieku (np. masturbacja dziecięca) oraz chcących świadomie i aktywnie wspierać ich edukację i zdrowy rozwój psychoseksualny.

KONSULTACJA DLA MŁODZIEŻY 15+
(WYMAGANA ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW)

180 zł / 50 min.

dla młodzieży doświadczającej różnorakich trudności okresu dojrzewania, wątpliwości związanych z własną seksualnością, orientacją, tożsamością płciową lub potrzebującej edukacji seksualnej.

Konsultacje: Cennik

KONSULTACJE I PORADNICTWO

Psycholog nie jest lekarzem - nie posiada uprawnień do wypisywania recept ani zwolnień lekarskich. Nie przeprowadza również badania fizykalnego - konsultacja polega wyłącznie na rozmowie.

Poradnictwo to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych.

Na czym polega?

Uwolnienie się od napięcia. 

Rozpoznanie i nazwanie problemu

Znalezienie czynników podtrzymujących problem.

Poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z problemem.

Konsultacja obejmuje od jednego do kilku spotkań. Jej celem jest postawienie wstępnej diagnozy, przekazanie Klientowi / Klientce informacji zwrotnej oraz rekomendacji do dalszego postępowania np. wdrożenia zaproponowanych działań czy treningów, podjęcia psychoterapii czy wykonania badań lekarskich.

Konsultacje: O mnie

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Dziękujemy za przesłanie!

Konsultacje: Kontakt
bottom of page